czzákladní triangulační list
enfundamental triangulation sheet
frfeuille f de triangulation de base
geHaupttriangulationsblatt s
ruосновной триангуляционный лист
skzákladný triangulačný list
cz

základní triangulační list

základní (nejvyšší) evidenční jednotka v bývalé Československé trigonometrické síti; je to čtvercové pole pravoúhlé rovinné souřadnicové sítě o délce strany 50 km; dělí se na 25 triangulačních listů

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována