czhlavní polygonový pořad
enprincipal traverse
frcheminement m polygonal principal
geHauptpolygonzug r, Hauptzug r
ruосновной ход
skhlavný polygónový ťah
cz

hlavní polygonový pořad

oboustranně orientovaný polygonový pořad souřadnicově připojený na dva trigonometrické, zhušťovací, popř. jejich zajišťovací body nebo pořad začínající na některém z těchto bodů a končící v uzlovém bodě

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále