czkilometrová síť (na mapě)
enone-kilometer map grid
frquadrillage m kilométrique, carreau m kilométrique sur la carte
geKilometernetz s der Karte
ruкилометровая сетка карты
skkilometrová sieť mapy
cz

kilometrová síť (na mapě)

pravidelná soustava vzájemně kolmých čar, představujících na mapě kilometrové vzdálenosti (čtvercová síť o stranách 1 km)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále