czměřický signál
enbeacon, survey signal (US)
frbalise f géodésique, signal m géodésique
geVermessungssignal s, Signal s
ruгеодезический сигнал
skmeračský signál
cz

měřický signál

v zemi zakotvená stavba ve tvaru trojbokého nebo čtyřbokého jehlanu vyztužená věnci, ondřejskými kříži a zakončená pyramidou se svislou tyčí sloužící za cíl

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována