czneorientovaný pořad
ennot oriented traverse
frcheminement m non-orienté
genicht orientierter Polygonzug r
ruнеориентированный ход, ход без ориентировки
skneorientovaný ťah
cz

neorientovaný pořad

pořad, na jehož žádném bodě nebyl změřen orientační úhel. Podle způsobu připojení se dělí na nepřipojený nebo vetknutý neorientovaný pořad. Volný neorientovaný pořad se neužívá

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále