cznepřipojený pořad
ennot connected traverse
frcheminement m non-raccordé
genicht angeschlossener Polygonzug r
ruвисячий ход, непривязанный ход
sknepripojený ťah
cz

nepřipojený pořad

pořad, který není připojen na žádný daný bod; jde-li o polohový pořad, dělí se podle způsobu orientace na neorientovaný, jednostranně nebo oboustranně orientovaný nepřipojený pořad

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále