czorientační úhel
enorientation angle
frangle m d'orientation
geOrientierungswinkel r
ruориентирный угол
skorientačný uhol
cz

orientační úhel

úhel, jehož hodnotu je třeba přičíst ke všem směrům měřené osnovy k převodu na směrníky v přijatém souřadnicovém systému

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována