czparalaktický úhel
enparallactic angle
frangle m parallactique
geparallaktischer Winkel r
ruпараллактический угол
skparalaktický uhol
cz

paralaktický úhel

úhel mezi svislými záměrnými rovinami procházejícími koncovými body vodorovně ustavené základny, např. základnové latě

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována