czplastika mapy
enplasticity of map
frplasticité f de carte
gePlastizität e der Karte
ruпластичность карты
skplastika mapy, mapová plastika
cz

plastika mapy

vyvolání prostorové představy terénu některým ze způsobů znázorňování terénu v mapě nebo i jejich kombinací (vrstevnice, šrafování, stínování, tónování, barevná stupnice výšek, anaglyfy, plastická mapa aj.)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována