czpolygonizace
enpolygonisation
frpolygonation f
gePolygonierung e
ruпрокладка полигонометрических ходов, полигонометрия
skpolygonizácia
cz

polygonizace

zakládání a zaměření polygonové sítě

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována