czpořad
entraverse
frcheminement m
geZug r
ruход
skťah
cz

pořad

měřický útvar daný vrcholy prostorové lomené čáry; pořady se dělí podle tvaru, účelu a použité měřické metody

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována