czprojekt mapování
enmapping project
frprojet m de lever
geProjekt s der Aufnahme
ruпроект съёмки
skprojekt mapovania
cz

projekt mapování

výsledek přípravy mapování; skládá se z části technické (písemné a grafické), organizační a rozpočtové; po schválení je závazným podkladem pro řízení a provádění mapovacích prací

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována