czredukce délky na výpočetní plochu
enlength reduction to the reference surface
frréduction f de distance à surface de référence
geÜbertragung e der Länge auf die Bezugsfläche
ruприведение длины на плоскость вычисления
skredukcia dĺžky na výpočtovú plochu
cz

redukce délky na výpočetní plochu

hodnota, kterou se vodorovná vzdálenost převádí z určité nadmořské výšky na plochu referenčního elipsoidu, popř. dále do zobrazovací roviny

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována