czskalní stabilizace
enrock (geodetic) monumentation
frmatérialisation f dans un rocher
geVermarkung e der Höhenfestpunkte in Felsen
ruзакрепление знаков в скале
skskalná stabilizácia
cz

skalní stabilizace

nivelační značka, osazená do skály nebo upravená na skále

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále