czvertikální úhel, svislý úhel
envertical angle
frangle m vertical
geVertikalwinkel r
ruвертикальный угол
skvertikálny uhol, zvislý uhol
cz

vertikální úhel, svislý úhel

úhel ve svislé rovině mezi vodorovným nebo svislým směrem a záměrou na bod. Na svislém kruhu úhloměrného přístroje se měří výškové úhly (od vodorovného směru) nebo zenitové vzdálenosti (od svislého směru)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována