czurčení měřítka mapy
enmap scale determination
frdétermination f de l'échelle de la carte
geMaßstabsbestimmung e der Karte
ruопределение масштаба карты
skurčenie mierky mapy
cz

určení měřítka mapy

měřický a matematický úkon k zjištění změny velikosti délky (vzdálenosti) na mapě v porovnání se stejnou délkou (vzdáleností) ve skutečnosti (na zemském povrchu), popř. délky změřené na mapě známého většího měřítka

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována