czurčovací směr
endetermining direction
frdirection f déterminante
geBestimmungsrichtung e
ruопределяющее направление
skurčovací smer
cz

určovací směr

směr z daného bodu na nově určovaný bod, popř. i z nově určovaných bodů na daný bod nebo na současně určovaný bod

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována