czuzavřený polygonový pořad
enclosed traverse
frcheminement m fermé, polygone m fermé
gegeschlossener Polygonzug r
ruзамкнутый полигонометрический ход
skpolygónový uzavretý ťah
cz

uzavřený polygonový pořad

polygonový pořad ve tvaru uzavřeného mnohoúhelníka; jeho koncový bod je totožný s bodem počátečním

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále