czvetknutý pořad
entraverse without orientation
frcheminement m intercalé
geeingehängter Polygonzug r, Einrechnungszug r
ruпромежуточный ход
skvložený ťah
cz

vetknutý pořad

pořad spojující dva dané body; jde-li o polohový pořad, dělí se podle způsobu orientace na neorientovaný, jednostranně nebo oboustranně orientovaný vetknutý pořad

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována