czvodorovný úhel, horizontální úhel
enhorizontal angle
frangle m horizontal
geHorizontalwinkel r
ruгоризонтальный угол
skvodorovný uhol, horizontálny uhol
cz

vodorovný úhel, horizontální úhel

úhel mezi pravoúhlými průměty dvou záměr do vodorovné roviny, měřený na vodorovném kruhu úhloměrného přístroje

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována