czvolný pořad
enopen traverse, free traverse, traverse without link
frcheminement m libre
gefreier Polygonzug r, offener Polygonzug r
ruсвободный полигон, свободный ход
skvoľný ťah
cz

volný pořad

pořad připojený pouze na jeden daný bod; jde-li o polohový pořad, dělí se podle způsobu orientace na jednostraně nebo oboustraně orientovaný volný pořad. Volný neorientovaný pořad se neužívá

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována