czvýškový pořad
enaltimetric traverse
frcheminement m altimétrique
geHöhenzug r
ruвысотный ход
skvýškový ťah
cz

výškový pořad

pořad k určení výšek; podle použité metody to může být pořad nivelační, pořad s trigonometricky měřenými výškovými rozdíly, pořad barometrický nebo pořad tachymetrický

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována