czvýškový úhel
enelevation angle
frangle m d'élévation
geHöhenwinkel r
ruвертикальный угол
skvýškový uhol
cz

výškový úhel

úhel ve svislé rovině, měřený od vodorovného směru ke směru na zaměřovaný bod; je kladný směrem k zenitu, záporný k nadiru; záporný výškový úhel se někdy označuje jako hloubkový úhel

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována