czzávěrečná úprava měřického náčrtu, adjustace měřického náčrtu
enfinal revision of survey sketch
frajustement m final de croquis
geabschließende Aufbereitung e des Vermessungsrisses
ruокончательная обработка полевого абриса
skzáverečná úprava meračského náčrtu
cz

závěrečná úprava měřického náčrtu, adjustace měřického náčrtu

doplnění měřického náčrtu popisem, mapovými značkami, číslem, měřítkem, čísly stykových náčrtů, popř. dalšími potřebnými údaji, které nebyly zaznamenány při měření

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována