czčtení mapy
enmap reading
frlecture f de la carte
geKartenlesen s
ruчтение карты
skčítanie máp
cz

čtení mapy

pochopení obsahu mapy na základě vjemu mapových značek s jejich významem a polohou

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále