czdatum vydání mapy
endate of map issue, publication date note
frdate f de la parution de carte, date f de la publication de carte
geKartenausgabedatum s, Kartenerscheinungsvermerk r
ruдата издания карты
skdátum vydania mapy
cz

datum vydání mapy

časový údaj, vztažený k předání mapy k rozšiřování (k distribuci)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována