czdeformace papíru
enpaper distortion
frdéformation f de papier, stabilité f dimensionnelle de papier
gePapierverzerrung e
ruдеформация бумаги
skdeformácia papiera
cz

deformace papíru

změna rozměru archu papíru vlivem vlhkosti a teploty v jeho podélném a příčném směru výroby

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále