czdiazografie
endyeline printing
frhéliographie f
geDiazokopierverfahren s
ruдиазография
skdiazografia
cz

diazografie

reprografická technika, založená na rozkladu diazosloučenin světlem na fenoly; nerozložená diazosloučenina spolu s kopulentou (azosloučeninou) vytváří v zásaditém prostředí (např. v parách amoniaku) barvivo; jde o přímopozitivní kopírovací proces

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále