czgeometrické prvky
engeometrical elements, geometric elements (US)
fréléments mpl géométriques
gegeometrische Elemente spl
ruгеометрические элементы
skgeometrické prvky
cz

geometrické prvky

jednoduché geometrické útvary, jako např. bod, přímka, rovina, na které se rozkládají prostorové útvary stavebních konstrukcí pro vytyčování a kontrolní měření

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0404 Názvosloví inženýrské geodézie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována