czkontrolní profil
encontrol section
frprofil m de contrôle, profil m de vérification
geKontrollprofil s
ruконтрольный профиль
skkontrolný profil
cz

kontrolní profil

řez terénem, popř. objektem mezi zvolenými body, zaměřený pro kontrolu přesnosti určených polohových a výškových vztahů (např. pro kontrolu vrstevnic)

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována