czmapová příloha
enmap annex, map inset, map supplement
frsupplément m de carte
geKartenbeilage e
ruвкладная карта, карта-вкладка
skmapová príloha
cz

mapová příloha

jedna nebo více map, které jsou ucelenou součástí jiné publikace

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována