czprvek mapy
enmap element
frélément m de carte
geKartenelement s
ruэлемент карты
skprvok mapy
cz

prvek mapy

elementární část mapy; grafickým prvkem je bod, čára, mapová značka apod., obsahovým prvkem je buď jednotlivý předmět obsahu (řeka, cesta sídlo apod.) nebo jejich soubor (vodstvo, komunikace, síť sídel apod.); dále se rozlišují: matematické prvky (geografická síť, síť pevných bodů apod.), pomocné prvky (legenda, kartometrické grafy apod.) a doplňující prvky (doplňkové mapy, grafy, tabulky apod.)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována