czsklon záměry
eninclination of sight (line)
frinclinaison f de ligne de mire, inclinaison f de ligne de visée
geVisurneigung e
ruнаклон визирной линии
sksklon zámery
cz

sklon záměry

výškový úhel nebo zenitová vzdálenost záměry

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována