czstaničník
enmilestone
frborne f
geDistanzmarke e
ruпикет
skstaničník
cz

staničník

všeobecný název pro značku udávající zaokrouhlené staničení silničních komunikací, železničních tratí, vodních toků apod.

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále