cztechnická zpráva
entechnical report
frrapport m technique
getechnischer Bericht r
ruтехнический отчёт, техническая записка
sktechnická správa
cz

technická zpráva

1: zpráva o vykonaných technických nebo mapovacích pracích; obsahuje krátký popis všech skutečností důležitých pro posouzení vykonaných měřických, výpočetních, popř. mapovacích prací, jakož i údajů na posouzení jejich přesnosti
2: dokument přijatý normalizační organizací, který obsahuje informativní materiál nevhodný k publikaci jako norma nebo technická specifikace (GI)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována