cztrasa vedení
entrunk track
frtracé m d'une conduite
geTrasse e der Leitung, Leitungstrasse e
ru
sktrasa vedenia
cz

trasa vedení

přímá spojnice lomových bodů trasy nadzemního nebo podzemního vedení

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována