cztriangulace
entriangulation
frtriangulation f
geTriangulierung e
ruтриангуляция
sktriangulácia
cz

triangulace

budování trigonometrické sítě jakéhokoli řádu měřením úhlů nebo směrů

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována