cztrigonometrická výška
entrigonometrically determined elevation
fraltitude f trigonométrique
getrigonometrische Höhe e
ruтригонометрическая высота
sktrigonometrická výška
cz

trigonometrická výška

výška vypočtená z výšky daného bodu a jednoho nebo více výškových rozdílů určených trigonometricky, tj. z vodorovné vzdálenosti, zenitové vzdálenosti nebo z výškového úhlu a z opravy ze zakřivení Země a z refrakce, popř. dalších oprav

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována