czvektorizace mapy
enmap vectorization
frvectorisation f de carte
geKartenvektorisierung e
ruвекторизация карты
skvektorizácia mapy
cz

vektorizace mapy

přepracování mapy v analogové formě, popř. digitální mapy v rastrové formě do vektorové formy

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována