czvyrovnání hranic
enadjustment of boundaries
frcompensation f des limites, ajustement m des limites
geGrenzbegradigung e
ruвыравнивание границ
skvyrovnanie hranice
cz

vyrovnání hranic

úprava lomeného průběhu hranice dvou sousedních pozemků zpravidla zachovávající jejich původní výměry

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována