czvyrovnání na stanovisku
enstation adjustment
frcompensation f de station
geStationsausgleichung e
ruуравнивание на станции
skvyrovnanie na stanovisku
cz

vyrovnání na stanovisku

vyrovnání měřených směrů nebo úhlů odpovídající použité metodě měření; získá se jím osnova směrů nebo úhlů obyčejně určená k dalšímu vyrovnání sítě

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována