czvyrovnání pořadu
enadjustment of a traverse
frcompensation f d'un cheminement
geAusgleichung e des Polygonzuges, Ausgleichung e der Nivellementlinie
ruуравнивание (полигонометрического) хода
skťahové vyrovnanie
cz

vyrovnání pořadu

současné určení vyrovnaných hodnot měřených veličin a parametrů pořadu (souřadnic, výšek)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována