czvystředění zápisníku, výpočet zápisníku
encomputation of observation record
frévaluation f de carnet de campagne
geBerechnung e des Beobachtungsprotokolls, Adjustierung e des Feldbuches
ruобработка журнала измерений
skvýpočet zápisníka, vystredenie zápisníka
cz

vystředění zápisníku, výpočet zápisníku

výpočet aritmetických průměrů výsledků opakovaného měření přímo v zápisníku těchto měření

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována