czvytyčovací hranol
enright-angle prism, double-square prism
fréquerre f optique
geAbsteckungsprisma s, Winkelprisma s
ruпризменный эккер
skvytyčovací hranolček
cz

vytyčovací hranol

jednoduchá optická pomůcka k vytyčování stálých úhlů (pravého, popř. pravého a přímého)

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále