czzeměměřič
ensurveyor, land surveyor
frgéomètre m, arpenteur m, topographe m, cartographe m, géodésien m
geLandvermesser r
ruгеодезист, землемер
skzememerač
cz

zeměměřič

1: odborník s akademickým vzděláním a technickými zkušenostmi k provádění jedné nebo více následujících činností:
• zjišťovat, měřit a zobrazovat zemi, trojrozměrné objekty, bodová pole a trajektorie,
• shromažďovat a interpretovat geografické informace,
• používat tyto informace k plánovité a efektivní správě země, moře a jakýchkoli staveb na
nich, a
• provádět výzkum ve výše uvedených činnostech a rozvíjet je.

2: odborník zabývající se měřením částí zemského povrchu a objektů na něm a jejich zobrazováním zejména ve formě map a plánů. K těmto účelům používá metody geodetické (geometrické a geofyzikální), dálkového průzkumu Země a kartografie.

POZNÁMKA: pokud převážně provádí práce související s hlubinnou a povrchovou těžbou
hornickým způsobem, označuje se jako důlní měřič


Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována