czhlavní redaktor, šéfredaktor
eneditor-in-chief
frrédacteur m en chef
geHauptredakteur r
ruглавный редактор
skhlavný redaktor
cz

hlavní redaktor, šéfredaktor

pracovník, který v kartografickém nakladatelství vytváří koncepci ediční činnosti a odpovídá za vydaná kartografická díla; řídí kolektivy pracovníků, které se účastní tvorby kartografických děl

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále