czhodnocení mapy
enmap evaluation
frévaluation f de carte
geBeurteilung e der Karte
ruоценка карты
skhodnotenie mapy
cz

hodnocení mapy

posouzení mapy z hlediska její obsahové úplnosti, aktuálnosti, podrobnosti, přesnosti, metod vyjadřování skutečností, barevnosti a celkového provedení včetně tisku a knihařského zpracování

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále