czhorizontála
enhorizontal (line)
frligne f horizontale
geHorizontale e
ruгоризонтала
skhorizontála
cz

horizontála

čára zobrazující množinu bodů o stejné výšce

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0402 Názvosloví mapování
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále