czimprimatur (mapy)
enprinting authorization (of the map)
frbon m à publier (de la carte
geDruckreiferklärung e (der Karte), Imprimatur s (der Karte), Gut zum Druck (der Karte) (CH)
ruразрешение на печатание (карты)
skimprimatur (mapy)
cz

imprimatur (mapy)

schválení mapy vydavatelem (nebo autorem) k tisku

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále