czkartografická generalizace
encartographic generalization
frgénéralisation f cartographique
gekartografische Generalisierung e, kartografisches Generalisieren s
ruкартографическая генерализация
skkartografická generalizácia
cz

kartografická generalizace

výběr a zevšeobecnění (zjednodušení) prvků a jevů zobrazovaných na mapě s přihlédnutím k měřítku nebo účelu mapy; tento může být buď cenzální (prvek nebo jev se zobrazí nebo nezobrazí) nebo normativní (je dán zpravidla procentním výskytem prvků nebo jevů v zobrazovaném území); zevšeobecnění prvků a jevů se provádí geometrickým zjednodušením půdorysu (geometrická generalizace) až po jejich převod do kartografického znaku (kartografická abstrakce); generalizace kvantitativních charakteristik prvků a jevů se provádí zpravidla pomocí velikostních stupnic, generalizace kvalitativních charakteristik pak zjednodušením hierarchické struktury prvků a jevů; limitujícím faktorem kartografické generalizace je měřítko mapy a její grafická zaplněnost (tj. poměr plochy pokryté kresbou a popisem k celkové ploše mapy), která by neměla překročit hodnotu 30%

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále